1

Jūsu iepirkuma grozs ir tukšs.

..Jūsu dzīves īpašajiem mirkļiem

Distances līgums

Veicot pasūtījumu kart.lv, Jūs piekrītat, ka esiet iepazinies ar „Distances līgumu” un ka piekrītiet šī līguma saturam. Pēc pasūtījuma veikšanas, Jūs esiet noslēdzis ar kart.lv Distances līgumu, kurš uzliek abām pusēm saistības un pienākumus!

Distances līgums:
Šis līgums tiek slēgts starp interneta veikala www.kart.lv
īpašnieku SIA "Kart" (turpmāk tekstā – kart.lv), vien. reģistrācijas Nr. 40103757945, un Pircēju, kurš veic pirkumu kart.lv. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas tiek veikti kart.lv.


1. Vispārīgie noteikumi par preces pasūtīšanu.

1.1. Ar šo līgumu kart.lv apņemas piegādāt pircēja kart.lv interneta tirdzniecības vietnē pasūtīto preci, bet pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt pasūtīto preci, atkarībā no izvēlētā piegādes veida.

1.2. Šī Distances līguma ietvaros preces pasūtīšana notiek tikai ar interneta veikala kart.lv palīdzību, aizpildot visus nepieciešamos laukus un nospiežot pogu „pasūtīt”. Preces pasūtīšana kart.lv uzskatāma par pircēja oferti piegādātājam slēgt šo Distances līgumu par pasūtītās preces piegādi un par pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto preci par norādīto cenu. Ja pasūtījums būs pareizi noformēts, parādīsies uzraksts, ka pasūtījums ir pieņemts.

1.3. Pēc pirkuma procesa pabeigšanas pircējs saņems e-pastu ar pasūtījuma veikšanas apstiprinājumu. Kad pircējs ir saņēmis „kart.lv automātisko pasūtījuma apstiprinājumu”, uzskatāms, ka kart.lv ir pieņēmis pircēja oferti, no savas puses ir pievienojies šim Distances līgumam un šis Distances līgums uzskatāms par noslēgtu starp pircēju un kart.lv.

1.4. Visas preču cenas kart.lv interneta veikalā ir norādītas galīgās, iekļaujot visus kart.lv maksājamos nodokļus (kart.lv NAV PVN maksātājs). Preces cena un piegādes izdevumi ir norādīti pasūtījuma rēķinā.

2. Pasūtījuma piegādes veidi un to izmaksas.

2.1. Interneta veikals kart.lv nodrošina trīs pasūtījuma piegādes veidus: 1) piegāde ar kurjera starpniecību, 2) piegāde ar SIA “Latvijas Pasts“, un kurjera starpniecību; 3) preces saņemšana, ierodoties personīgi kart.lv birojā. Piegādes noteikumi un to izmaksas atšķiras atkarībā no pircēja izvēlētā piegādes veida.


3. Pasūtījuma izpilde.

3.1. Prece tiks izsūtīta 1-3 darba dienu laikā no pasūtījumu apmaksas brīža, ja prece ir noliktavā.
.
4. Par preces piegādes neiespējamību.

Gadījumā, ja pircēja pasūtītā prece ražotāja noliktavā ir beigusies: 1) pircējs par to nekavējoties tiek brīdināts telefoniski, saņemot zvanu uz klienta norādīto telefona nummuru. Šādā gadījumā pircējam tiks atmaksāta visa viņa veiktā iemaksa, ja pircējs ir izvēlējies apmaksas veidu “ar pārskaitījumu” un veicis apmaksu, vai pēc pircēja izvēles tiks piedāvāta ekvivalenta prece par ekvivalentu cenu.

5. Atteikuma, preču atgriešanas un apmaiņas kārtība.

5.1. Par visiem atteikuma gadījumiem pircējam jāpaziņo rakstveidā uz e-pastu, obligāti nosaucot pasūtījuma numuru, vārdu un uzvārdu, uz kuru bija veikts pasūtījums.
5.2.1. Preču atgriešanas kārtība:
Jāizpilda un jāparaksta atpakaļ atgriešanas (atteikuma) veidlapa (skat. lejupielādes saiti zemāk).
Prece jānogādā vai jānosūta uz kart.lv adresi.
5.2.2. Pēc preces atpakaļ sūtījuma saņemšanas, 30 dienu laikā pircējam tiks pārskaitīta nauda uz pircēja personīgo kontu, kas norādīts atpakaļ atgriešanas veidlapā.
5.2.3. Veicot atpakaļ sūtīšanu, pārvadājuma risku uzņemas pircējs.

6. Garantija.

Interneta veikals kart.lv visām precēm nodrošina ražotāja garantiju. Garantija ir spēkā, tikai uzrādot heri.lv izrakstītā rēķina apmaksas kvīti, ja prece pirkta ar pārskaitījumu, vai EKA čeku, ja prece veikta skaidrā naudā. Garantija neattiecas uz gadījumu, kad precei defekts radies nepareizas lietošanas, kopšanas vai nolietošanās dēļ. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā rakstiet klientu apkalpošanas dienestam.